Alberto Gregorič

Alberto Gregorič je nastopajoči, ki je sodeloval pri Razseljena oseba (1982).