Aja Hiti

Aja Hiti je nastopajoča, ki je sodelovala pri Kratka himna domovini (1999).