Filmski obzornik junij 1946

 • Kratki igrani film
 • 14'
informativni
 • 1946
 • Jugoslavija (Slovenija)
 1. Zaprisega nove vlade LRS
 2. Sv. Križ, stara slovenska ribiška vas
 3. Državno semenogojsko posestvo
 4. Zdravstvena in gmotna pomoč Suhi Krajini
 5. Akademija upodabljajočih umetnosti
 6. Društvo za balkaniado
 7. Letna sezona se je začela

 1. ZAPRISEGA NOVE VLADE LRS Predsednik Slovenske narodne osvobodilne skupščine (SNOS) 17. junija svečano zapriseže novo vlado. Novi ministri in predsednik vlade Miha Marinko podpišejo zaprisego, slednji v nagovoru že začrta delo nove vlade. Ljudska republika Slovenija

direktorja fotografije: France Cerar, Ivan Marinček

 1. SV. KRIŽ, STARA SLOVENSKA RIBIŠKA VAS Predstavitev obmorske ribiške vasice Sv. Križ in delo lokalnih ribičev.

direktor fotografije: Edi Šelhaus

 1. DRŽAVNO SEMENOGOJSKO POSESTVO Vrtnarji na kmetijskem posestvu v Dvoru pri Radečah odhajajo na polje, kjer gojijo različne vrtnine, ržene vršičke za izdelavo zdravil, posebno pozornost namenjajo gojenju semen.

direktor fotografije: Metod Badjura

 1. ZDRAVSTVENA IN GMOTNA POMOČ SUHI KRAJINI Med vojno opustošene vasi v Suhi Krajini dobijo zdravstveno pomoč, sanintetni material, obleke in obutev. Odzvali so se tudi zdravstveni delavci, ki so oskrbeli krajane.

direktor fotografije: Metod Badjura

 1. AKADEMIJA UPODABLJAJOČIH UMETNOSTI Študentje ilustratorstva, kiparstva in slikarstva med delom na akademiji.

direktor fotografije: Ivan Marinček

 1. DRUŠTVO ZA BALKANIADO Priprava fizkulturnikov na Plečnikovem stadionu v Ljubljani za balkaniado v Sofiji. Telovadke in telovadci vadijo na različnih orodjih pred navdušenimi gledalci.

direktor fotografije: Ivan Marinček

 1. LETNA SEZONA SE JE ZAČELA
 2. junija 1946 se začne prva poletna sezona po osvobodi. Ljudje se sončijo, vozijo s čolni in plavajo v blejskem jezeru.

direktorja fotografije: Anton Smeh in Ivan Marinček

Režija France Kosmač
Zasedba France Kosmač, Marijan Ahčin, Marijan Brecelj
Zanimivost

Filmski obzorniki so prvi redno izhajajoči filmski zapisi o dnevnih dogodkih v Sloveniji. Med leti 1946-1951 je izšlo 54 številk v skupni dolžini 21.811 metrov, kar ustreza devetim celovečernim filmom

Filmski obzorniki so prvi redno izhajajoči filmski zapisi o dnevnih dogodkih v Sloveniji. Med leti 1946-1951 je izšlo 54 številk v skupni dolžini 21.811 metrov, kar ustreza devetim celovečernim filmom. Obzorniki so bili predvajani v kinodvoranah, običajno pred celovečernim filmom rednega programa. Nekakšni predhodniki TV dnevnika, so ljudem prvič avdiovizualno podali novice iz Slovenije. Vsebinsko so zajeli vsa področja družbenega življenja. V prvih številkah je bila v ospredju politična tematika, obnova od vojne porušene države in fizkultura. Z leti sta v ospredje vse bolj prihajali hitro razvijajoči se industrija in umetnost. Za nastanek Filmskih obzornikov imajo največjo zaslugo filmski delavci, ki so si po zgledu jugoslovanskega tednika Filmske novosti želeli ustvariti lastno revijo, ki bi se vsebinsko osredotočala izkjlučno na novice iz Slovenije. To jim je uspelo pod okriljem Triglav filma, ki je vsem številkam Filmskih obzornikov služil kot producent, in Ministrstva za prosveto, ki jih je financiralo. Obzorniki so ne le pomemben zgodovinski vir, ki s slikovnim gradivom sistematično pričajo o povojnem dogajanju na naših tleh, temveč so v času nastajanja bili pomembna šola slovenskim filmskim ustvarjalcem na vseh področjih. Pod mentorstvom izkušenih kolegov so se kalile nove generacije filmarjev, med katerimi so mnogi zgradili bogato filmsko kariero in se podpisali pod filme, ki danes veljajo za klasike slovenske filmske zgodovine. V prvih številkah so bili izpostavljeni le direktorji fotografije, pod šestega se je podpisal tudi oblikovalec glasbe, pod sedmega scenarist, sledili so režiserji, uredniki, oblikovalci zvoka in drugi. Skozi ustvarjanje obzornikov se je tako širila ozaveščenost fimskih poklicev, ne le med gledalci, temveč tudi med avtorji. Slednji so svoje zasluge v obzornikih podpisali pod posamezne novice znotraj vsake številke obzornika, vendar to beleženje ni bilo redno in sistematično, zato pri marsikateri novici avtorstvo ni znano.

movie poster placeholder
vrstni red špice
napovedovalec
(glas)
abecedni vrstni red

režija

režiser

fotografija

direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije

glasba

avtor glasbe
(špica)

produkcija

Alternativni naslovi
Film Review June 1946 (angleščina)
Žanr
informativni
Produkcijske države
Jugoslavija (Slovenija)
Jezik
slovenščina
Tehnični podatki
Razmerje slike
1,37:1 Academy
Trajanje in dolžina
14' / 377 metrov
Zvok
mono
Snemalni format
film 35mm
Prikazovalni format
film 35mm
Dostopnost
Dostopnost
Slovenski Filmski Arhiv pri Arhivu RS
Ambrus, Slovenija
Bled, Slovenija
Križ, Slovenija
Ljubljana, Slovenija
Akademija upodabljajočih umetnosti
Slovenska cesta (takrat: Titova cesta)
Stari Dvor (Radeče), Slovenija

Stik z uredništvom