Filmski obzornik 38

  • Kratki dokumentarni film
  • 17’
informativni
  • 1949
  • Jugoslavija (Slovenija)
  1. Zadružni dom
  2. Mehanizacija v gozdarstvu
  3. Fizkulturno taborišče

  1. ZADRUŽNI DOM Predstavitev zadružnega doma v Šeščah, ki združuje prebivalce okoliških vasi, ne le v gospodarstvu, temveč tudi v kulturi in politiki.

scenarist: France Štiglic / režiser: Jane Kavčič / direktor fotografije: Anton Smeh

  1. MEHANIZACIJA V GOZDARSTVU Primerjava dela drvarjev, ki delajo na zastarel, ročni način z drvarji, ki pri delu uporabljajo moderno mehanizacijo in tako brez težav dosegajo proizvodne cilje. Del lesa je namenjen za pridelavo oglja, ki ga žgejo v kopah in prenosnih oglarskih pečeh. Ostali les gre v uporabo drugim industrijskim panogam.

scenarist in režiser: Boris Režek / direktorji fotografije: Anton Smeh, Srečko Pavlovčič, Ivan Belec

  1. FIZKULTURNO TABORIŠČE V Loki pri Mozirju se na tritedenskem tečaju vaditelji preizkušajo v različnih panogah: atletiki, plavanju in igrah z žogo. Pred bližajočo se nevihto tečajniki priskočijo na pomoč vaščanom pri spravilu sena.

scenarist: Marjan Lipar in Igor Prešeren / direktor fotografije: Anton Smeh

Režija Jane Kavčič, Boris Režek
Zasedba Marjan Zadnikar
Zanimivost

Filmski obzorniki so prvi redno izhajajoči filmski zapisi o dnevnih dogodkih v Sloveniji. Med leti 1946-1951 je izšlo 54 številk v skupni dolžini 21.811 metrov, kar ustreza devetim celovečernim filmom

Filmski obzorniki so prvi redno izhajajoči filmski zapisi o dnevnih dogodkih v Sloveniji. Med leti 1946-1951 je izšlo 54 številk v skupni dolžini 21.811 metrov, kar ustreza devetim celovečernim filmom. Obzorniki so bili predvajani v kinodvoranah, običajno pred celovečernim filmom rednega programa. Nekakšni predhodniki TV dnevnika, so ljudem prvič avdiovizualno podali novice iz Slovenije. Vsebinsko so zajeli vsa področja družbenega življenja. V prvih številkah je bila v ospredju politična tematika, obnova od vojne porušene države in fizkultura. Z leti sta v ospredje vse bolj prihajali hitro razvijajoči se industrija in umetnost. Za nastanek Filmskih obzornikov imajo največjo zaslugo filmski delavci, ki so si po zgledu jugoslovanskega tednika Filmske novosti želeli ustvariti lastno revijo, ki bi se vsebinsko osredotočala izkjlučno na novice iz Slovenije. To jim je uspelo pod okriljem Triglav filma, ki je vsem številkam Filmskih obzornikov služil kot producent, in Ministrstva za prosveto, ki jih je financiralo. Obzorniki so ne le pomemben zgodovinski vir, ki s slikovnim gradivom sistematično pričajo o povojnem dogajanju na naših tleh, temveč so v času nastajanja bili pomembna šola slovenskim filmskim ustvarjalcem na vseh področjih. Pod mentorstvom izkušenih kolegov so se kalile nove generacije filmarjev, med katerimi so mnogi zgradili bogato filmsko kariero in se podpisali pod filme, ki danes veljajo za klasike slovenske filmske zgodovine. V prvih številkah so bili izpostavljeni le direktorji fotografije, pod šestega se je podpisal tudi oblikovalec glasbe, pod sedmega scenarist, sledili so režiserji, uredniki, oblikovalci zvoka in drugi. Skozi ustvarjanje obzornikov se je tako širila ozaveščenost fimskih poklicev, ne le med gledalci, temveč tudi med avtorji. Slednji so svoje zasluge v obzornikih podpisali pod posamezne novice znotraj vsake številke obzornika, vendar to beleženje ni bilo redno in sistematično, zato pri marsikateri novici avtorstvo ni znano.

movie poster placeholder
vrstni red špice
napovedovalec
(glas)

scenarij

scenarist
scenarist
scenarist
scenarist

režija

režiser
režiser

fotografija

direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije

glasba

avtor glasbe
(špica)

montaža

montažerka
montažer

zvok

oblikovalec zvoka
urednik

produkcija

produkcija
Alternativni naslovi
Film Review 38 (angleščina)
Žanr
informativni
Produkcijske države
Jugoslavija (Slovenija)
Jezik
slovenščina
Tehnični podatki
Razmerje slike
1,37:1 Academy
Trajanje in dolžina
17 minut / 448 metrov
Zvok
mono
Snemalni format
film 35mm
Prikazovalni format
film 35mm
Dostopnost
Dostopnost
Slovenski Filmski Arhiv pri Arhivu RS
Loke pri Mozirju, Slovenija
Šešče pri Preboldu, Slovenija
zadružni dom

Stik z uredništvom