Filmski obzornik 15

 • Kratki dokumentarni film
 • 17'
informativni
 • 1947
 • Jugoslavija (Slovenija)
 1. Sprejetje zakona o petletnem planu LRS
 2. Gradnja hidrocentrale pri Mariboru
 3. Žetev v Prekmurju
 4. Brigade prostovoljcev Grade
 5. Najboljši mladinski kolektivi
 6. Novice

 1. SPREJETJE ZAKONA O PETLETNEM PLANU LRS Poslanci Franc Leskošek, Marijan Brecelj, Lidija Šentjurc, Boris Kidrič in drugi razpravljajo o zakonu o petletnem planu. Zakon soglasno sprejmejo.

direktorja fotografije: France Cerar in Ivan Marinček

 1. GRADNJA HIDROCENTRALE PRI MARIBORU Gradnja hidrocentrale na mariborskem otoku. Pri tem se poslužujejo modernih načinov gradnje.

direktor fotografije: Metod Badjura

 1. ŽETEV V PREKMURJU Oddaja prostih presežkov žita prekmurskih kmetov. Delo na poljih.

direktor fotografije: Ivan Marinček

 1. BRIGADE PROSTOVOLJCEV GRADE Prostovoljci iz Ljubljane gradijo cesto Ljubljana-Vrhnika, stanovanjske bloke ob Celovški cesti in urejajo nasade in parke na ljubljanskem gradu in v Tivoliju.

direktorji fotografije: Metod Badjura, Anton Badjura in Ivan Sešek

 1. NAJBOLJŠI MLADINSKI KOLEKTIVI Na III. kongresu Ljudske mladine Slovenije podelijo prehodne zastave in druga priznanja najboljšim mladinskim organizacijam in posameznikom. Delo mladincev v tovarnah, na poljih, v sadovnjakih in v šolah. Delovni so tudi pionirji iz Žirovnice in fizkulturni aktiv iz Ivančne gorice.

direktorji fotografije: France Cerar, Dimitrij Macarol in Ivan Marinček

 1. NOVICE a) Sojenje Friderichu Reinerju in njegovim sodelavcem na vojaškem sodišču v Ljubljani. b) Študentje ljubljaske univerze med počitniškim delom pripravljajo od vojne opustošen Cistercijanski samostan v Kostanjevici na Krni na obnovitvena dela. c) V začetku julija v Celju poteka prvenstvo v lahkoatletskih disciplinah. V teku na kratke proge ima Alma Butija najboljši čas v državi.

direktorja fotografije: France Cerar in Ivan Marinček

Zasedba Ivan Pengov, Marijan Brecelj, Alma Butija
Zanimivost

Filmski obzorniki so prvi redno izhajajoči filmski zapisi o dnevnih dogodkih v Sloveniji. Med leti 1946-1951 je izšlo 54 številk v skupni dolžini 21.811 metrov, kar ustreza devetim celovečernim filmom

Filmski obzorniki so prvi redno izhajajoči filmski zapisi o dnevnih dogodkih v Sloveniji. Med leti 1946-1951 je izšlo 54 številk v skupni dolžini 21.811 metrov, kar ustreza devetim celovečernim filmom. Obzorniki so bili predvajani v kinodvoranah, običajno pred celovečernim filmom rednega programa. Nekakšni predhodniki TV dnevnika, so ljudem prvič avdiovizualno podali novice iz Slovenije. Vsebinsko so zajeli vsa področja družbenega življenja. V prvih številkah je bila v ospredju politična tematika, obnova od vojne porušene države in fizkultura. Z leti sta v ospredje vse bolj prihajali hitro razvijajoči se industrija in umetnost. Za nastanek Filmskih obzornikov imajo največjo zaslugo filmski delavci, ki so si po zgledu jugoslovanskega tednika Filmske novosti želeli ustvariti lastno revijo, ki bi se vsebinsko osredotočala izkjlučno na novice iz Slovenije. To jim je uspelo pod okriljem Triglav filma, ki je vsem številkam Filmskih obzornikov služil kot producent, in Ministrstva za prosveto, ki jih je financiralo. Obzorniki so ne le pomemben zgodovinski vir, ki s slikovnim gradivom sistematično pričajo o povojnem dogajanju na naših tleh, temveč so v času nastajanja bili pomembna šola slovenskim filmskim ustvarjalcem na vseh področjih. Pod mentorstvom izkušenih kolegov so se kalile nove generacije filmarjev, med katerimi so mnogi zgradili bogato filmsko kariero in se podpisali pod filme, ki danes veljajo za klasike slovenske filmske zgodovine. V prvih številkah so bili izpostavljeni le direktorji fotografije, pod šestega se je podpisal tudi oblikovalec glasbe, pod sedmega scenarist, sledili so režiserji, uredniki, oblikovalci zvoka in drugi. Skozi ustvarjanje obzornikov se je tako širila ozaveščenost fimskih poklicev, ne le med gledalci, temveč tudi med avtorji. Slednji so svoje zasluge v obzornikih podpisali pod posamezne novice znotraj vsake številke obzornika, vendar to beleženje ni bilo redno in sistematično, zato pri marsikateri novici avtorstvo ni znano.

movie poster placeholder
vrstni red špice
napovedovalec
(glas)
abecedni vrstni red

fotografija

direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije
direktor fotografije

glasba

avtor glasbe
(špica)

montaža

montažerka

zvok

oblikovalec zvoka
urednik

produkcija

produkcija
Alternativni naslovi
Film Review 15 (angleščina)
Žanr
informativni
Produkcijske države
Jugoslavija (Slovenija)
Jezik
slovenščina
Tehnični podatki
Trajanje in dolžina
17' / 456 metrov
Zvok
mono
Snemalni format
film 35mm
Prikazovalni format
film 35mm
Dostopnost
Dostopnost
Slovenski Filmski Arhiv pri Arhivu RS
Celje, Slovenija
Ivančna Gorica, Slovenija
Kostanjevica na Krki, Slovenija
Cistercijanski samostan
Ljubljana, Slovenija
Ljubljanski grad
park Tivoli
Celovška cesta
Maribor, Slovenija
Mariborski otok
Žirovnica, Slovenija
Slovenija
Prekmurje
cesta Ljubljana-Vrhnika

Stik z uredništvom