Qendra Kinematografike e Kosovës - QKK

  • film institution
Priština, Kosovo
Qendra Kinematografike e Kosovës - QKK is a Kosovan film institution, that was involved with Odpuščanje (2021) and Illyricvm (2022).

production (2)

Name
Qendra Kinematografike e Kosovës - QKK

Contact the editors