Qendra Kinematografike e Kosovës - QKK

  • film institution
Priština, Kosovo
Qendra Kinematografike e Kosovës - QKK is a Kosovan film institution, that was involved with Odpuščanje (s.d.).

production (1)

Name
Qendra Kinematografike e Kosovës - QKK

Contact the editors