Qendra Kinematografike e Kosovës - QKK

  • film institution
Priština, Kosovo
Qendra Kinematografike e Kosovës - QKK is a Kosovan film institution, that was involved with Odpuščanje (2021).

production (1)

co-funding
Name
Qendra Kinematografike e Kosovës - QKK

Contact the editors