Filmsko preduzeće FNRJ, direkcija za NR Hrvatsku

  • production company
Yugoslavia
Filmsko preduzeće FNRJ, direkcija za NR Hrvatsku is a Yugoslavian production company.

Contacts

Filmsko preduzeće FNRJ, direkcija za NR Hrvatsku

Address Zagreb, Zagreb, Grad, Croatia
Name
Filmsko preduzeće FNRJ, direkcija za NR Hrvatsku

Contact the editors