Akir Ando

Akir Ando is a sound recordist, who worked on Poročno potovanje (2006).

Sound department (1)