Slovensko primorje

Slovenian Maritime Region
  • Short Documentary Film
  • 31'
ethnographic
  • 1948
  • Yugoslavia (Slovenia)
  • Awards
  • Screenings
  • Archival footage

Synopsis

Slovenian Primorje (maritime region of Slovenia) is free for the first time after long period under the fascistic regime.

Film posters (0)

movie poster placeholder

Alphabetical order

Writing

Direction

Cinematography

Music

Editing

production

Idrija, Slovenia
rudnik živega srebra
Postojna, Slovenia
Postojnska jama
arheološko najdišče: Betalov spodmol
Ajdovščina, Slovenia
Sv. Križ
Nova Gorica, Slovenia
Ajševica (potok Lijak)
Vojsko, Slovenia
Trenta, Slovenia
Ilirska Bistrica, Slovenia
Gorenja Trebuša, Slovenia
Dolenji Novaki, Slovenia
Partizanska bolnica Franja
Bovec, Slovenia
Vrsno, Slovenia
rojstna hiša Simona Gregorčiča
Libušnje, Slovenia
pokopališče
Kobarid, Slovenia
Anhovo, Slovenia
tovarna cementa
Kanal ob Soči, Slovenia
Prilesje pri Plavah, Slovenia
Solkan, Slovenia
železniški most
Štanjel, Slovenia
Tomaj, Slovenia
pokopališče
Vipava, Slovenia
Strmec na Predelu, Slovenia
mejni prehod Predel
Slovenia
Krn
Snežniški gozdovi
Javorniški gozdovi