NEVEN KORDA: NEZNANA DEŽELA

Neven Korda je eden tistih avtorjev, ki so pripomogli k razvoju videa kot novega medija, razširjenega v 80. letih preteklega stoletja. Korda je skozi različna ustvarjalna obdobja nenehno eksperimentiral z izraznimi možnostmi videa, kar pomeni tudi eksperimentiranje z izraznimi možnostmi hitro spreminjajočih se tehnologij za proizvodnjo tega medija.

Pregled Kordovih del bo potekal v štirih programskih sklopih, ki sledijo razvoju njegove ustvarjalnosti, vsak sklop pa je hkrati vezan na specifičen zgodovinski, produkcijski, žanrski in tudi sodelavski kontekst. Neven Korda je bil – z izjemo zadnjega obdobja filmskega ustvarjanja – stalno del raznih kolektivov, kjer je bilo avtorstvo deklarirano kot skupno. Ob pregledu njegovih del v Slovenski kinoteki bo vsakič vzporedno potekal tudi programski sklop v Bazi slovenskih filmov, ki bo dostopen en teden.

Program Neznana dežela III: ZANK; potem ko sta Neven Korda in Zemira Alajbegović zapustila Borghesio, sta v 90. letih postala ustvarjalni tandem, ki se je leta 1998 materializiral kot Zavod ZANK. V tem obdobju je bil Korda še naprej vpet v različne studijske sisteme in televizijsko produkcijo, s čimer je imel dostop do napredne tehnologije, ki mu je omogočala tudi delo na filmih.

Rezine časa so eno najbolj izrazitih dokumentarnih del tako v opusu Nevena Korde kot v dvojcu Nevena Korde in Zemire Alajbegović, pri čemer gre za intimno dokumentaristiko, saj gre za zgodbo obeh babic Zemire Alajbegović.

Neznana dežela III: ZANK bo dostopna od 12. do 18. marca. Za zamudnike bosta v tem terminu ponovno dostopen tudi programa Neznana dežela I: FV in Neznana dežela II: Borghesia.

--> Neznana dežela III: ZANK
-->
Neznana dežela II: Borghesia
-->
Neznana dežela I: FV