Blok 5In production

Block 5

  • Fiction Film
children
  • s.d.
  • Slovenia, Czechia, Serbia

When twelve-year-old Mia realises that the playground near her new block will be turned into a parking lot, she teams up with local skateboarders led by Rudi in order to save it from destruction. Things get even more complicated when Mia realises that her father is the chief engineer. While preparing the rebellion and fighting against the adults, Mia has to find her voice within the group, while Alma, a fierce tomboy and Rudi’s best friend, doesn’t make it easy for her.

movie poster placeholder
Alphabetical order

Writing

screenwriter

Direction

director

Production

producer
producer
co-producer
co-producer

Cinematography

director of photography

Editing

film editor

production

production
co-production
co-production
Alternative title
Block 5 (English)
Genres
children
Production countries
Slovenia, Czechia, Serbia
Technical data
Budget

All financial information is obtained from official sources. I.e. producers or organizations which provided the financial support.

Grants
Javni razpis za sofinanciranje slovenskih igranih filmskih in avdiovizualnih projektov - 2021

Urbani celovečerni film za mladino predvsem deluje zelo motivacijsko, saj poudarja pomen skupnosti in usmerjenost k pozitivnim ciljem, usmerjenim v obče dobro. V tem primeru podpira uporniško držo, katere nosilci so mladi ljudje. Ob boju za svobodno ozemlje igre in srečevanja, ki ga v urbanem okolju že tako primanjkuje, je to hkrati tudi boj proti potrošništvu in brutalni moči multinacionalk, kot metafora borbe Davida proti Goljatu. Film podeljuje upanje in moč generaciji mladih, ki se borijo v imenu vseh, na izviren in svež način.
Struktura je dokaj preprosta, vključuje nekaj stranskih zgodb, ki pa so vse pripete na osrednjo in sestavljajo mozaik različnih mikro socialnih okolij, iz katerih izhajajo mladi v blokovskem naselju. Liki so prepričljivi, opremljeni z različnimi nalogami in vlogami za dosego cilja. Uporaba sodobnih komunikacijskih orodij je močno orožje v boju in osveščanju javnosti.
Sodobni urbani mladinski film je lahko privlačen za širšo publiko.

2021
source: Slovenski filmski center
RTV Slovenija javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2020
2020
source: RTV Slovenija
122,000.00 EUR
Ustvarjalna Evropa MEDIA - Podpora za posamezne projekte 2020, EACEA 17/2019
2020
source: Zavod Motovila (Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, december 2020)
30,000.00 EUR
Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2018

Osnovna ideja filma Blok 5 je pozitivna in predvsem opogumljajoča v času pomanjkanja kolektivnega duha, idealizma in borbe za skupno dobro, čeprav ni najbolj izvirna. Mlademu gledalcu ponuja zamisel in pokaže moč združevanja na poti k uspehu. Scenarij je urban, sodoben, vključujoč vpliv in pomen sodobne komunikacijske tehnologije, liki so zgrajeni na osnovi multikulturne blokovske demografske slike v Sloveniji. Napisan je z zavedanjem o svetu izven blokovskega naselja, liki niso le enoznačni, med njimi pa potekajo dinamični odnosi. Deklica Mia kot protagonistka iniciira dogajanje, vendar za uspeh potrebuje sodelovanje drugih otrok, odraslih in pomoč socialnih omrežij, kar je tudi močna poanta filma o pomenu in zavedanju o skupnosti. Ovire na tej poti povzročajo in povečujejo napetost, svetova odraslih in otrok si v marsičem nasprotujeta, enako pa se tudi združujeta. Komisija prepoznava razvojni potencial in priporoča avtorici, da poišče še nekaj izvirnih rešitev v strukturi filma, bolj premišljen akcijski del in ojača Miino vlogo, saj ima potencial za pravo filmsko vzornico. V razmislek morda še to, da bi srečen konec lahko ponudil bolj jasen izid in zadovoljstvo z rezultati akcije. Sicer pa nosi scenarij pozitivno sporočilo zlasti mlajšim gledalcem in ima trdno naracijsko osnovo.

2018
source: Slovenski filmski center

Contact the editors